У першому томі книги

редакція зробила спробу відтворити фотографії, що втримувалися в першому виданні. На жаль, не вдалося одержати досить чітких відбитків знімків, за що редакція приносить читачеві вибачення. Фотографій у другому томі не було. Публикуемые зараз фотографії нам люб'язно надані Центральним архівом Комітету державної безпеки СРСР. Істотну допомогу в підготовці другого видання "Червоної книги ВЧК" зробили співробітники архіву В. К. Виноградов, В. М. Маркелов, В. Н. Сафонов, за що видавництво виражає їм більшу подяку.
А. С. Велидов
____________________


Видання 1920-1922 років.

Нове видання постачене редакційними примітками, коментарями. Вони приводяться в дослівнику під арабськими цифрами. Знак * у примітці означає, що воно належить редакції
Через того що в першому виданні книги зміст був дуже коротким (воно включало лише розділи), у дійсному виданні редакцією складений докладний зміст до кожного того.
____________________


Внесені уточнення

У текст внесені й іншого виправлення: написання окремих слів наведено у відповідність із сучасними орфографічними нормами; усунуті механічні повторення окремих фраз і словосполучень, допущені при наборі. У колишнім виданні книги втримується велика кількість абревіатур, невідомих сучасному читачеві, - майже всі вони розшифровані в дійсному виданні.
, як правило, обговорені в примітках.
____________________

"Червоної книги ВЧК",

З огляду на більшу історіографічну й источниковую цінність що зріс в останні роки інтерес радянських людей до документів і матеріалів періоду громадянської війни, до діяльності ВЧК, Политиздат вирішив випустити книгу другим виданням. Воно повністю відтворює видання 1920-1922 років, без яких або купюр. Отточия в книзі поставлені укладачами її першого видання. Слова, укладені у фігурні дужки, належать редакції нового видання й уведені в текст для значеннєвого зв'язування. "Червона книга ВЧК" створювалася наспіх, в умовах громадянської війни й складної обстановки переходу до непу.
____________________